آموزش کودک

نقش آموزش در رشد پیشرفت کودکان بر هیچ کس پوشیده نیست، اما نکته ای که باید بدان توجه کرد اینست که سن شروع آموزش برای کودکان با یکدیر متفاوت است. کودکان بسته به سن، بهره هوشی- هیجانی و میزان وابستگی واکنش های متفاوتی را در هنگام آموزش از خود نشان میدهند.

در این دسته از مقالات کودک پلاس ما تلاش میکنیم تا ضمن بیان مهارت هایی که لازم است کودکان در دوران کودکی خود بدانند، به اصول و روشهای لازم جهت آموزش هر یک از مهارت ها اشاره میکنیم.

والدین باید توجه داشته باشند که وظیفه آنها در برابر کودکان فقط محافظت و حمایت نیست،اگر احساس کردین که کودک شما امادگی لازم برای یادگیری را دارد وقت آن است که با آموزش و یادهی مهارت های لازم نقش اساسی در پرورش و رشد کودک ایفا کنید.اما آموزش به کودکان دارای اصولی است که والدین باید به آن توجه کنند.از انجایی که کودکان عاشق بازی و بازی کردن هستند، میتوان از بازی به عنوان یک میان بر عالی برای آموزش کودکان استفاده کرد. آموزش از طرق بازی علاوه بر اینکه برای کودکان بسیار لذت بخش است،شما راچه به عنوان والد و چه به عنوان مربی خسته نمیکند.