روانشناسی کودک

1 2

روانشناسی کودک، شاخه‌ای از روانشناسی است که به بررسی رفتار و روانشناختی کودکان می‌پردازد. در این حوزه، تلاش می‌شود تا فرآیندهای رشدی، شخصیتی و اجتماعی کودکان مورد بررسی قرار گیرد. در زمینه روانشناسی کودک، مسائلی مانند نحوه شکل گیری هویت کودکان، نحوه تعامل آنها با دنیای پیرامون و رفتارهای غیرقابل پذیرش مورد بررسی قرار می‌گیرند.

همچنین، روانشناسی کودک به بررسی مسائلی مانند اختلالات رفتاری کودکان، اضطراب، افسردگی، نارسایی در توجه و ... می‌پردازد. این حوزه به بررسی مسائل روانی کودکان می‌پردازد و به پدیده‌هایی مانند اعتماد به نفس، ارتباطات بین فردی، خود کنترلی و خودمدیریتی کمک می‌کند.

در کل، روانشناسی کودک، به بررسی شیوه رشد و توسعه کودکان می‌پردازد و به ما کمک می‌کند تا بهتر درک کنیم که چگونه کودکان با دنیای پیرامون خود تعامل می‌کنند و چگونه می‌توانیم به آنها در رشد و توسعه روانی کمک کنیم.