بازی و کودک

بازی و مدل بازی کردن کودکان و حتی اسباب بازی هایی که کودکان با آن سرگرم میشوند در طول زمان تغییرات بسیاری کرده است. بازی های زمان قدیم از پویایی و تحرک بیشتری برخوردار بود بنابرین کودکان زمان گذشته از ماهیچه و استخوان های رشد یافته تری برخوردار بودند.در مقایسه با کودکان دنیای امروز که بیشتر زمانشان با گوشی و لب تاب میگذرد در نتیجه از ماهیچه ها و استخوان های ضعیف تری نسبت به کودکان زمان قدیم برخوردارند در عوض از لحاظ فکری و ذهنی نسبت به کودکان زمان قدیم از توانایی بیشتری برخوردارند.

نقش بازی و اسباب بازی در رشد کودک

تقریبا همه زمان کودکان صرف بازی می شود در واقع کودک و بازی دو عنصر جدایی ناپذیر از هم هستند. کودکان بازی را صرفا برای بازی و لذت بردن از آن انجام میدهند.کودکان با بازی و در جریان بازی یاد میگیرند خودخواهی و خود رایی را کنار گذاشته و با دیگران همکاری کنند. رعایت حقوق دیگران، برقرای ارتباط و روابط اجتماعی با غریبه هاو حل مساله از جمله مواردیست که کودکان در بازی می اموزند.

در این سری از مقالات کودک پلاس koodakplus به بیان کلی تاریخچه بازی در طول زمان خواهیم پرداخت. روند تغییر اسباب بازی های را بیان خواهیم کرد و به معرفی اسباب بازی های گذشته و اسباب بازی های امروز خواهیم پرداخت.ویژگی اسباب بازی ها و نقش انها در پرورش خلاقیت فکر و ذهن کودکان و تاثیر آن ها بر روی جسم و روح کودکان از دیگر مطالبی است که بدان خواهیم پرداخت.